Yaratıcı Drama

When Your Child Needs Glasses

Yaratıcı Drama

Oyun, kişiliğin gelişimi süresince diğer bireylerle paylaşarak, taklit ederek gerçekleştirilen ve yaşamın temel dayanağı olan önemli bir etkinliktir. Bilişsel, duyuşsal ve bedensel etkinliklerin birbirleri ile sıkıca ilişkili olduğu tüm beceri ve deneyimlerin bütünleştirildiği, olgunlaştığı yaşama uyum sağlayıcı davranışların geliştiği ciddi bir uğraştır. Çocuk, oyun yolu ile düşünür ve deneyim kazanır.
Yaratıcı drama; bir grup çalışması içinde, çocukların olgu ve olayları kendi yaşantılarından, gözlemlerinden yola çıkarak, yeniden düzenlemesi ve oyunsu süreçlerde yorumlaması ve canlandırmasıdır. Drama etkinliklerinde çocuk "neyi " öğreneceğini değil " nasıl "öğreneceğini öğrenir.