Eğitim Modeli

When Your Child Needs Glasses

Eğitim Modeli

Anasınıfı eğitim programı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türk Eğitim Derneği Okul Öncesi Eğitim Programında belirtilen esaslara göre, tüm dünyada okul öncesi eğitim programlarında geçerliliğini kanıtlamış yaklaşımlardan yararlanılarak hazırlanmış, özgün bir programdır. Eğitim programının amacı, çocukların bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden gelişimlerini desteklemek, temel becerileri kazandırmak, olumlu benlik kavramı geliştirmesine, kendini ifade etmesine, özdenetim kazanmasına olanak tanımak, öğrenme isteği ve merak duygusunu uyandırmak, yaratıcılıklarını geliştirmektir.

Programda yer alan etkinlikler, çocukların gelişim düzeyi, yaşları ve bilgilerine göre düzenlenirken, becerilerini geliştirici fırsatlar verilmektedir. Proje çalışmaları ile öğrenme ve araştırmaya ilgi duyacakları, neden-sonuç ilişkileri kurabilecekleri ortamlar oluşturulmaktadır. Ana programda Türkçe Etkinliği, Matematik Etkinliği, Drama Etkinliği, Okuma Yazmaya Hazırlık Etkinliği, Hareket Etkinliği, Oyun Etkinliği, Fen Etkinliği, Müzik Etkinliği. Sanat Etkinlikleri birbiri ile ilişkilendirilerek bir bütünlük içinde sunulmaktadır.

0-24 Ayları arasında çocukların güven duyup rahat hareket edebileceği ve özgürce deneyimlerde bulunabileceği tehlikelerden uzak sevgi dolu bir ortam  hazılayarak çocuklarımızın kişilik gelişimlerinin doğru bir şekilde oluşmasını hedefliyoruz