Misyon-Vizyon

Vizyon


Gülen Dünya Anaokulu 0-6 yaş grublarına  Okul Öncesi Eğitim vermektedir.
Çocukların gelişim düzeyleri, ilgi alanları ve ihtiyaçlara göre hazırlanan eğitim programımız bilimsel bilgiyi ön plana çıkaran, sanatsal ve kültürel etkinlikere önem veren yaratıcılığı destekleyen eğitim anlayışı ile Gardner'in çoklu zeka kuramı dışında Montesöri eğitimi uygulanarak zengin bir öğrenme ortamı oluşturmaktadır.

Bu bağlamda hedeflerimiz;

·         Çocuklara kendi etkinliklerini seçebilecekleri ortamlar hazırlayarak,onların,plan oluşturma,izleme,uygulama tamamlama ve yorum yaparak kendilerini ifade etme ve öz disiplin yeteneklerini geliştirmelerine olanak tanıma

·         Çocukların bilgi edinmede oyun,gözlem ve duygularını kullanarak hem kendilerini ve birbirlerini tanımaya hem de dünyanın nasıl işlediğini anlamaya çalışmalarını teşvik eden

·         Çocugun öğrenme etkin seçici ve karar verici öğretmenin ise daha pasif, teşvik edici öğrenmeyi kolaylaştırıcı bir görev üstlenmesini sağlayan

·         Çocuklara onların daha sonraki eğitiminde temel oluşturacak kaliteli eğitim veren

·         Personelin yüksek motivasyon ile çalıştığı ve bu motivasyonun olumlu özelliklerini çocuklara yansıttığı

·         Toplumun özelliklerine uygun ancak evrensel özellikleri de göz ardı etmeyen

·         Eğitim açısından sürekli gelişim gösteren bir okul olmaktır

 

Misyon

Geleceğini tahmin eden değil geleceği planlayan ve yeteneklerinin farkında olan bir nesil yetiştirmek, çağdaş bir dünya insanı yetiştirmek için en kaliteli eğitim ve öğretimi sunmaktır. 

Biz;

·         Atatürk ilkeleri ışığında

·         Sevgi ve saygıya

·         Özgüvene

·         Bireysel ve grup disiplinine

·         Pozitif düşünceye

·         Yaşam boyu öğrenmeye

·         Çevre bilincinin gelişmesine

·         Sanat ve sporun ruhsal ve bedensel gelişimine katkısına

·         Çocukların beceri ve kişilik gelişimine katkı sağlamaya çalışmaktayız.